Parkeringsregler

Parkeringsregler 

25-06-2024 - Der kommer ændringer til siden i forbindelse med digital registrering fremover.

Stationstorvet råder, i henhold til vedtægterne for ejerforeningen Stationstorvet Nord, over 49 faste parkeringslicenser og 100 gæstebilletter pr. måned. P-licensen giver fri adgang til at parkere på P-dækket hele døgnet. Lejer med gyldig p-licens er berettiget til at parkere på terrænarealet, i det omfang der ikke er ledige parkeringspladser på parkeringsdækket. I så fald skal de fastsatte parkeringsbestemmelser for terrænarealet overholdes, dog ikke eventuel tidsbegrænsning og betaling af parkeringsafgift.


Herudover er der, ifølge vedtægterne for ejerforeningen for Vallensbæk Stationscenter, vederlagsfri adgang for alle til parkering på P-dækket. Skiltningen på parkeringspladserne skal følges.


Licenser og gæstebilletter administreres af en p-administrator, valgt af afdelingsmødet.


Licenserne og gæstebilletterne tildeles lejemålene og administreres efter nedenstående principper:


P-licenser

En p-licens tildeles hvert lejemål og giver ret til at parkere på parkeringsdækket på 1. sal. Forudsætning for at lejer kan benytte en parkeringsplads er, at køretøjet er forsynet med nummerplade, og bilen parkeres inden for de afmærkede felter.


Op til to pladser kan konverteres til handicapparkering og øremærkes til den pågældende lejers bil. En forudsætning er, at bilens ejer er godkendt til handicapparkering, og bilen synligt er mærket med handicapskilt som foreskrevet i loven.


Er der flere lejere, der har ønske om en handicapparkeringsplads, skal det bemærkes, at der kun er to af de 49 pladser, der kan konverteres til handicapparkering, hvorfor tildeling vil ske ved lodtrækning, når en eller begge handicappladser er frie.


Har en lejer ikke en personbil kan lejer aflevere sin p-licens til p-administrator til udlån til andre lejere, indtil lejer selv eller en ny lejer har brug for licensen igen.


Har en lejer behov for en ekstra licens skal dette foregå gennem p-adminstrator og kan tildeles, hvis der er ledige licenser. Er der flere behov kan tildeling ske ved en lodtrækning mellem de ubrugte og indleverede p-licenser. Det skal bemærkes, at en p-licens med kort varsel kan tilbagekaldes af lejer gennem p-administrator.


Lejer med gyldig p-licens kan indbringe en p-klage, hvis de på p-dækket ikke kan finde en parkeringsplads inden for 5 minutter. Indehaveren af licensen underskriver og afleverer en tro og love erklæring til p-administratorens postkasse inden to dage.


Gæstelicenser

Hver husstand tildeles 2 gæsteparkeringslicenser per måned, som hver gælder for parkering på p-dækket 1 døgn fra kl. 00.01 til kl. 23.59 inden for den aktuelle måned. Er der ikke plads på p-dækket, kan indehaveren af gæstelicensen parkere i terrænet, tilsvarende indehavere af faste P-licenser.


P-administrator lægger gæstebilletterne i lejernes postkasse hver den 1. dag i måneden. Har en lejer ikke behov for den ene eller begge sine gæstebilletter, kan de afleveres til p-administrator, der herefter kan give dem til en lejer, der har behov for ekstra p-gæstebilletter. Det er ejer, som står for udformning af nævnte p-gæstebilletter.


En p-gæstebillet skal udfyldes af lejer, så den ikke kan genbruges.


Klager

Ved klager over parkeringsafgift, fordi man har overtrådt parkeringsreglerne på p-dækket eller på terræn, skal klagen rettes til det vagtselskab, som af ejer har fået betroet hvervet med at holde justits med at de aftalte

regler om parkering overholdes.