Om beboerdemokrati

Om beboerdemokrati

 

I Vallensbæk Boligselskab er det beboerne, der bestemmer


Som beboer i Stationstorvet er du en del af beboerdemokratiet i Vallensbæk Boligselskab. KAB administrerer boligselskabet. Man kan altså ikke bo i KAB.

 

Beboerdemokratiet er et helt afgørende særkende ved den almene boligform, og der findes ikke nogen tilsvarende form uden for Danmark. Som beboer er du derfor en del af en unik demokratisk struktur, hvor vi som beboere har stor indflydelse på vores boligafdeling. Det er lige fra størrelsen af vores husleje til ordensregler og renoverings- og fremtidsprojekter.

 

Vallensbæk Boligselskab

Du bor i afdeling 4 i Vallensbæk Boligselskab, som hedder Vallensbæk Stationstorv.

De andre afdelinger i boligselskabet er Højstrupparken, Rosenlunden og Firkløverparken.

Boligselskabet er et veldrevet selskab, der ejer mere end 500 almennyttige boliger i Vallensbæk kommune. Vallensbæk Boligselskab er beboernes boligselskab og ejet af beboerne i fællesskab.

Boligselskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, hvor der sidder beboere fra alle afdelinger i Vallensbæk Boligselskab.

Det er repræsentantskabet, som vælger organisationsbestyrelsen, der har den daglige ledelse af og ansvar for boligselskabets boliger.

Organisationsbestyrelsen består også af beboere fra boligselskabet samt to fra kommunalbestyrelsen.

Beboerne i de fire afdelinger har tilsammen flertal i både repræsentantskab og organisationsbestyrelsen.

 

Administrationsselskabet KAB

KAB står for al administration af boligerne i Vallensbæk Boligselskab.

KAB er ikke et boligselskab, men et administrationsselskab, der er ejet af beboerne i ca. 60 boligorganisationer og selskaber med tilsammen over 50.000 lejemål. Den øverste myndighed i selskabet er et repræsentantskab, der vælger en bestyrelse for KAB. Selskabet bistår med huslejeopkrævning, udlejninger, regnskaber, juridisk bistand, kurser og meget andet.

Du kan se alle dine egne oplysninger, huslejekvitteringer og varmeregnskab mm på siden

www.kab-bolig.dk og så klikke i højre hjørne på ”MIT KAB”. 

Der er også en app der hedder ”Mig og min bolig”, hvor der kan komme beskeder fra driften, og hvor du som beboer kan melde ind, hvis der er noget, der ikke virker.

                     

Afdelingsmødet er øverste myndighed i Stationstorvet.  

Afdelingsmødet er den øverste myndighed. Her træffer beboerne i afdelingen i fællesskab de beslutninger, der er baggrunden for det kommende års drift og det sociale liv i afdelingen. Ligeledes er det her, du en gang om året er med til at vælge medlemmer til bestyrelsen for Stationstorvet; afdelingsbestyrelsen. Ved et valg har alle boliglejemål to stemmer. Der skal også på dette møde vælges repræsentanter til boligorganisationens højeste myndighed.

På afdelingsmødet kan du som beboer få indflydelse på huslejeniveauet, hvordan vi vedligeholder Stationstorvet og hvad der skal ske af aktiviteter i afdelingen. Du kan være med til

at bestemme reglerne for fællesskabet blandt beboerne.

 VALLENBÆK BOLIGSELSKABS OPBYGNING:

 

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i boligselskabet.

Her sidder medlemmer, som er udpeget af afdelingsbestyrelserne, medlemmer af organisationsbestyrelsen og beboerrepræsentanter. Derudover sidder der repræsentanter fra Vallensbæk Kommune.

                                                                                        

Organisationsbestyrelsen

I Organisationsbestyrelsen (OB) sidder medlemmer fra de forskellige afdelingsbestyrelser, repræsentanter fra kommunen. OB har den daglige ledelse af og ansvar for boligselskabets boliger.

 

Afdelingsmødet

Afdelingsmødet er den øverste myndighed i de forskellige afdelinger. Det er her, hvor alle beboere er med at bestemme hvad der skal laves, og er med til at fastsætte huslejen. Afdelingsmødet vælger en bestyrelse, der sørger for, at det der er besluttet, bliver udført.

 

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen er valgt af afdelingsmødet. Den sørger for at ting bliver udført, og sørger for at arbejder, der sættes i gang, er med i budgettet. Den skal også være med til at sikre ro og orden, og arbejde for godt naboskab.

 

 

Ejendomskontoret

Ejendomskontoret er dem der rent praktisk sørger for at holde områderne og bygningerne, og sørger for det praktiske i forbindelse med ind- og udflytninger. De sørger også for at rekvirere og koordinere håndværkere. Det er også dem, du skal kontakte, hvis der er noget der ikke virker.

I Stationstorvet er der nogle opgaver, som løses af beboerne på frivillig basis. Se skemaer.

 

                                                                

Vi håber med denne info, at du er blevet lidt klogere

på opbygning af ledelsen af det sted, hvor du bor.