El ladestander

El ladestander


Regler og beskrivelse for ladestander Vallensbæk Stationstorv 3

 

Anlæg

En ladestander, hvor der er monteret et stik på hver side. 

 

Ladekabel for tilslutning
Kunden skal selv medbringe elkabel for tilslutning. Ved køb af elbil følger der som regel kabel med. Alle ladere bruger samme stik, hvilket er en lov.


Ladetider for elbil
En hybrid bils ladetid er ca. 2-3 timer ved 15 KW.

En elbils ladetid er ca. 4-6 timer, hvorfor det er naturligt at lade om natten, hvor der ikke er
begrænsning for parkering.
Det skal bemærkes, at batteriet normalt ikke er helt afladet før bilen sættes til opladning, hvorfor
tiden bliver kortere.

 

Parkering

4 timer i tidsrummet 7-21. De to pladser er forbeholdt opladende biler, der skal være tilsluttet.

Der opsættes skilte. 


Kunden kan aflæse sit forbrug
Standeren er udført med skærm, hvor man kan følge det aktuelle forbrug under opladningen.
Man tilslutter sig med et simkort (brik), som vi får udleveret af Carpow, og som registres af
Carpow til den enkelte kunde.
Carpow har også en app til mobiltelefon, som kan styre reservation af lader, følge oplad-
ningen, give lyd, når bilen skal flyttes og information om betaling.

Hver lader er udstyret med indbygget ”mobiltelefon” som forbinder laderen med Carpow.


Betjening af kunder udenfor ejendommen

Det er ikke muligt pt., da loven sætter begrænsning herfor.
Hvis loven ændres, er laderen forberedt for denne tjeneste. Der bliver fastsat pris for gæster.
Har man en gæst, der ønsker at lade, er det muligt at beboeren kan udlåne sit simkort.
Regningen bliver derefter et mellemværende mellem beboeren og gæsten.

Betaling    
Der betales den aktuelle pris for el + et tillæg på  kr. 0,50 pr. KW. Prisen er således variabel.  (tilføjet 05-10-2023 pck)

 

Serviceaftale med Carpow

Carpow står for administration og servicering af simkort (brik) og app. 
Derudover bliver hver ladestander tilset og serviceret en gang årligt.                         
Ved driftsproblemer sender Carpow teknikker ud og retter en mulig fejl inder for 1 til 2 timer.

 

El refusion

Der ydes pt. refusion af elafgift. Carpow søger refusion, som udbetales til os.

 

Placering på parkeringsdækket               

 De to pladser til opladning bliver på parkeringsdækket mellem rampen og indgang.


Skiltning omkring standeren
Der opsættes skilte, som udarbejdes i samarbejde med EuroPark.


Henvendelse

Har du spørgsmål - så kontakt Jannie Nielsen på 20 72 09 63