Værdigrundlag

Værdigrundlag for

Vallensbæk Seniorbofællesskab 

Fællesskabet skal bygge på tryghed og godt naboskab, uden at det bliver for forpligtende for den enkelte.


De fælles aktiviteter skal bygge på mulighed for at vælge til og fra, og fællesskabet skal opbygges stille og roligt frem til og efter indflytning.


Vi ønsker med tiden at opbygge egne traditioner for hele bofælleskabet, f.eks. fejring af højtider gennem året. Men der skal også være mulighed for at mødes i mindre grupper omkring en særlig interesse, f.eks. i fælleshuset.


Det forventes, at hver enkelt beboer har en positiv indstilling til at deltage i fællesskabet, og at vi har en ordentlig og høflig omgangsform og omgangstone i det daglige, med accept og rummelighed over for hinanden.


Vi hjælper hinanden i hverdagen som gode naboer, men hjælpen skal ikke være fast eller erstatte den kommunale hjælp.


Beboergruppen anerkender, at der vil blive behov for nærmere regler for at sætte struktur på hverdagen, f.eks. regler for brug af fælleshuset, gæsteværelse og fællesdæk.


Beboergruppen beslutter senere, om og hvordan fælles beslutninger træffes, f.eks. på månedlige husmøder.


Udgangspunkt for opstilling af et værdigrundlag for seniorbofællesskabet på Stationstorvet er gruppearbejde på møder i marts 2015.