Fælleslokaler

Fælleslokaler

Reglement for leje af fælleslokalet


Hvem kan leje/booke lokalet

Beboerne i Vallensbæk Stationstorv 3, Seniorbofællesskabet kan leje lokalerne til arrangementer, hvor beboerne selv deltager.  Det kan fx. være fødselsdage, konfirmation, bryllup, sølv- og guldbryllup og andre familiearrangementer samt arrangementer for venner.


Eksterne foreninger kan leje lokalet til arrangementer, som holdes i samarbejde med Vallensbæk Senior Park eller afdelingen Vallensbæk Stationstorv efter godkendelse af Afdelingsbestyrelsen.


Lokalet kan også lejes til åbne arrangementer for Seniorbofællesskabets beboere, afholdt af fx Hjerteforeningen, Trygfonden, Ældresagen eller hvor en beboer er medarrangør efter godkendelse af Afdelingsbestyrelsen.


Lokalet kan lånes ud til mødeaktiviteter i afdelingen, klubaktiviteter, eller anden afdelingsrelateret virksomhed uden betaling, dog ikke til lukkede klubber.


Lokalet må ikke benyttes til ungdomsfester.


Hvornår kan lokalet lejes/bookes

Lokalet kan lejes/bookes op til et år forud for et arrangement. Der gælder først til mølle princippet.

 

Dog gælder der ved højtider, som fx påske, Bededag, Kristi Himmelfart, pinse, jul og nytår særlige regler. Her vil der om nødvendigt blive trukket lod blandt de, som ønsker at leje lokalet. Har man lejet lokalet sidste år, og er der flere, der ønsker at leje, kommer man sidst på listen (deltager ikke i lodtrækning).  4 måneder før den ønskede lejedato bliver der trukket lod og lejemålet bekræftet.


Der tages forbehold for, at gæsteværelset kan være udlejet samtidig.


Der er ikke begrænsning for, hvor mange gange en beboer kan leje lokalet i løbet af et år.


En lejer af fælleslokalet må ikke genudleje eller udlåne til andre.


Hvordan lejes/bookes lokalet

Lokalet lejes/bookes ved henvendelse til Marianne Johansen på 28 34 00 76 eller mail larsen.johansen@gmail.com eller dennes stedfortræder.


Der vil være en oversigt på Seniorparken.dk eller på anden måde, som viser, hvornår lokalet er udlejet og optaget af aktiviteter, ligesom der vil være opslag i fælleslokalet.


Betaling  -  konto 2277 - 6291 502 464

For et lejemål (kl. 10 - 08) betales kr. 1.000 samt depositum kr. 1.000. Ved leje af flere sammenhængende dage betales kun ét depositum.


For korte lejemål (kl. 17 - 08 eller kl. 09 - 15) betales kr. 500 samt depositum kr. 1.000.


Leje og depositum skal betales senest 14 dage efter reservation. Reservationen er gældende, når kontrakten er underskrevet og returneret til Marianne og leje og depositum er betalt.


Hvis der er mindre end 14 dage til lejemålet starter betales leje og depositum ved reservation.


Hvis lokalet afbestilles senere end 14 dage før den bookede dato, hæfter lejeren for lokale-lejeprisen, medmindre der er opstået en situation, som lejer ikke har kunnet forudse, fx, sygdom. Hæftelsen gælder dog ikke, hvis lokalet kan genudlejes.


Før tilbagebetaling af depositum modregnes for erstatnings køb af evt. ødelagt service m.v.


Rengøring

Der henvises til rengøringsplan - se nedenfor.


Generelle regler og særlige oplysninger

Lejeren disponerer over lokalet kl. 10.00 til den efterfølgende dag kl. 08.00, eller efter aftale. Såfremt lokalet ikke er afleveret inden for nævnte/aftalte tidsrum, kan lejeren pålægges yderligere lokaleleje.


For korte arrangementer er lokalet til disposition enten fra kl. 17.00 og skal afleveres kl. 08.00 næste dag eller fra kl. 09.00 og skal afleveres samme dag kl. 15.00, eller efter aftale.


Lejen omfatter fælleslokalet, køkken, garderobe samt 2 toiletter. Lys og varme, borde, stole og andet inventar samt service.


Af hensyn til det gode naboskab, skal der udvises respekt og forståelse for evt. støjgener. Kl. 23.00 skal musikken dæmpes og efter kl. 01.00 skal den afbrydes.


Rygning er ikke tilladt i lokalerne. Rygere henvises derfor til fællesdækket og således, at det ikke er til gene for bofællesskabets beboere. Lejer skal sørge for, at der er "askebæger" til disposition og at dette fjernes efter arrangementet.

Ophold på fællesdæk skal foregå på en måde, så det ikke er til gene for bofællesskabets beboere. Borde og stole, som tilhører bofællesskabet, skal stilles på plads efter arrangementet.


Der må max være 75 personer i fælleslokalet.


Skiltningen på parkeringspladserne skal følges, og parkeringsreglerne er gældende.Reglement for leje af gæsteværelse


Hvem kan leje/booke lokalet

Beboerne i Vallensbæk Stationstorv 3, Seniorbofællesskabet kan leje gæsteværelset.


Hvornår kan lokalet lejes/bookes

Gæsteværelset kan lejes/bookes op til et år forud for at man ønsker at bruge det. Der gælder først til mølle princippet.

Dog gælder der ved højtider, som fx påske, Bededag, Kristi Himmelfart, pinse, jul, nytår særlige regler. Her vil der blive trukket lod blandt de, som ønsker at leje gæsteværelset. Har man lejet gæsteværelset sidste år, og der er flere, der ønsker at leje, kommer man sidst på listen. (deltager ikke i lodtrækning).  4 måneder før den ønskede lejedato bliver der trukket lod og lejemålet bekræftet.


Der er ikke begrænsning for, hvor mange gange en beboer kan leje gæsteværelset i løbet af et år.


Gæsteværelset kan max. lejes for en uge ad gangen. Ved højtider gælder dog et max. på 3 dage, såfremt der er andre, der ønsker at leje gæsteværelset.


Genudlån af gæsteværelset må ikke finde sted.


Hvordan lejes/bookes lokalet

Lokalet lejes/bookes ved henvendelse til Marianne Johansen på 28 34 00 76 eller mail larsen.johansen@gmail.com eller dennes stedfortræder.


Der vil være en oversigt på Seniorparken.dk, som viser, hvornår gæsteværelset er udlejet, ligesom der vil være opslag i fælleslokalet.


Betaling - konto 2277 - 6291 502 464

For et lejemål (kl. 14-11) betales kr. 300.


Leje skal betales senest 14 dage efter reservation. Reservationen er gældende, når kontrakten er underskrevet og returneret til Marianne og leje er betalt.


Hvis der er mindre end 14 dage til lejeperioden starter betales leje ved reservation.


Hvis gæsteværelset afbookes senere end 1 måned før den bookede dato, hæfter lejeren for lejeprisen, medmindre der er opstået en situation, som lejer ikke har kunnet forudse, fx, sygdom. Denne hæftelse gælder dog ikke, hvis gæsteværelset kan udlejes til anden side.


Rengøring

Der henvises til rengøringsplan - se nedenfor.


Generelle regler og særlige oplysninger

Lejeren disponerer over gæsteværelset fra ankomstdag kl. 14.00 til afrejsedag kl. 11.00.


Lejen omfatter gæsteværelset, garderobe samt adgang til bad og toilet. Lys og varme er inkluderet i lejeprisen, men ikke rengøring.


Der tages forbehold for, at fælleslokalet kan være udlejet samtidig.


Rygning er ikke tilladt i lokalerne. Rygere henvises derfor til fællesdækket lige uden for indgang til gæsteværelset og således, at det ikke er til gene for bofællesskabets beboere. Lejer har ansvar for, at der er ryddet op efter evt. rygere.

Ophold på fællesdæk skal foregå på en måde, så det ikke er til gene for bofællesskabets beboere.

Skiltningen på parkeringspladserne skal følges.


Rengørings- og oprydningsplan for fælleslokalet, køkken m.m.

Når fælleslokalet har været brugt til et socialt arrangement mellem beboerne, påhviler det brugerne at rengøre og rydde op i fælleslokalet, køkken, garderobe og toiletter.


Følgende skal indgå i rengøring og oprydning:

  1. Generel oprydning
  2. Aftørring af alle flader
  3. Rengøring af køkkenfaciliteter, bl.a. ovne, kaffemaskiner, køleskab, hvis disse har

          været i brug. Tømning af opvaskemaskinen

     4. Gulvet i køkkenet skal altid vaskes

     5. Rengøring af toiletter

     6. Fejning eller støvsugning af gulve

     7.  Pletter på gulvet i fælleslokalet skal fjernes - gulvet skal vaskes hvis det er snavset

     8. Tømme affald i køkkenet

     9. Lufte ud

    10.Inventar i rummet skal etableres, som det stod inden arrangementet

    11.Rydde op på fællesdækket – Husk at tømme askebægre

    12.Beskadiget eller ituslået service skal stilles på køkkenbordet med besked om skaden

    13.Mangler der rengøringsartikler eller lign. lægges en besked på køkkenbordet

 

Musikanlæg

Husk at slukke på den røde knap


Affald

Affald og andet skrald må ikke henkastes eller opbevares i fælleslokalet

Affald skal sorteres og afleveres i de rette affaldscontainere


Medbring egne håndklæder, viskestykker og karklude

 

Ekstra borde og stole

Nøglebrik til depotrum på fællesområdet, hvor der er stole og borde hænger i det hvide skab med musikanlægget

 

Vedtaget på afdelingsmøde i Vallensbæk Stationstorv den 20. september 2017